.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKozmetičky v domove dôchodcov

Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života. Práve mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť.

V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie. Z toho 61% tvoria seniorky. Prognóza do budúcnosti hovorí, že do roku 2025 sa počet seniorov zdvojnásobí a virtuálne dosiahne v roku 2050 dva bilióny. Podľa demografických odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku.

Dňa 9.10.2012 sme sa zúčastnili v domove dôchodcov Fénix v Leivciach so žiačkami IV.K triedy, študijný odbor kozmetik. Na posedení s dôchodcami naše žiačky (Ješková, Kaffkorá, Menyharová, Pobežková, Marková, Valkovičová) spríjemnili pobyt v zariadení pre obyvateľov domova masážou rúk, formovaním obočia. Niektoré sa chceli skrášliť a maľovať a tak si oživiť dlhé chvíle v starobe. Boli veľmi milí a vďační a obdarovali žiačky sladkosťami. Každoročne ich navštevujeme a my sme im sľúbili, že ich prídeme pozrieť častejšie.

Bolo to príjemné pre nich aj pre nás, pospomínali žiačkam o starých časoch a svojej mladosti.

Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o