.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceImatrikulácia 2012

Imatrikulácia je slávnostné uvedenie do cechu študentského. Jej súčasťou je imatrikulačný sľub. Zložením imatrikulačného sľubu sa študent zaväzuje riadiť štatútom školy a jej zodpovedajúcimi predpismi. Môžeme si to vysvetliť tak, že človek sa počas svojho života snaží zaradiť do určitej skupiny. Podmienkou spolupatričnosti do cechu je aj to, aby urobil skúšku, aby bol jej hodným členom.

Aj v Strednej odbornej škole na Ulici. sv. Michala, sa dňa 18.10.2012 uskutočnila imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Na tento deň sa tešili najmä druháci, ktorí si zobrali do „parády“ svojich mladších spolužiakov.
Už od rána sa žiaci druhých ročníkov realizovali pri upravovaní  vizáže prvákov. A tak pod ich rukami vznikali napríklad mačičky, čerti, bábätká, indiáni či múmie. Po konečnej úprave sa všetky prvácke a druhácke ročníky presunuli v sprievode do Junioru, kde sa imatrikulácia uskutočnila. Sprievod prechádzal pešou zónou a mestským parkom. Na jeho čele kráčali kráľ a kráľovná, ktorí dozerali na celý priebeh imatrikulácie. Naším cieľom bolo, aby sme prvákom pripravili pekný a nezabudnuteľný deň, čo sa nám myslím si aj podarilo. V žiadnom prípade sme nemali snahu. Nástup každej prváckej triedy na pódium sprevádzali aktuálne piesne, ktoré sa stali akoby ich triednymi hymnami. Pri tomto nástupe sa v imatrikulačnom outfite predviedlo všetkých sedem prváckych tried.  
Celý kultúrny program tvoril spev, tanec, freestyle a parkour, ktoré predviedli žiaci vyšších ročníkov. Ich vystúpenia zožali veľký potlesk a uznanie obecenstva. V závere  všetci prváci zložili kolektívny imatrikulačný sľub, ktorý pozostával z desiatich bodov a končil jednohlasným – sľubujeme!
Imatrikulačný deň bol zakončený študentskou diskotékou Strednej odbornej školy v Empire bare. Študenti sa jej zúčastnili v hojnom počte a dobre sa zabavili.
Súčasní prváci si už teraz brúsia zuby na nasledujúce imatrikulácie a budúcim prvákom nič nedarujú.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o