.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia do EMO Mochovce - október 2012

   Dňa 15. októbra 2012 sa študenti I. A a II. E triedy spolu s vyučujúcimi PaedDr. Lenkou Rubinskou a Mgr. Dankou Vojtekovou zúčastnili exkurzie do EMO – Mochovce.
   Exkurzia prebiehala formou prednášky, ktorú zabezpečilo Informačné centrum SE–EMO.

   V úvode prednášky sme boli oboznámení s výrobou elektriny, ako aj s minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou elektrární. Súčasťou prednášky bol  edukačný film o atómovom jadre a informácie o plánoch, ktoré budú realizované v dohľadnej dobe. Študentov okrem iného zaujala aj návšteva Výpočtového strediska v areáli elektrární. Hlboké dojmy v nás zanechala chvíľa, keď v miestnosti pracovníci všetky svetlá zhasli a na stene blikali len farebné svetielka výroby elektriny, ktorú domáci nazývajú „vianočné efekty“.
   Pracovníci Informačného centra EMO – Mochovce ochotne odpovedali aj na zvedavé otázky žiakov. Žiaci sa zaujímali o minulosť, súčasnosť i budúcnosť elektrární. Zaujímali ich aj problémy súvisiace s dostavbou 3. a 4. bloku elektrární a taktiež aj dôsledky vplyvu atómovej elektrárne na životné prostredie. Pracovníci pútavo rozprávali aj o chronológii výstavby JE MOCHOVCE a o rozostavanosti MO 34.
   Sme presvedčení, že získané poznatky študenti využijú v rámci prírodovedných predmetov.
   Informačné centrum elektrární dostane novú budovu, ktorej nový šat sme mali možnosť už uvidieť a preto nás pracovníci opäť pozvali do „nového centra“ po novom roku. Pozvanie pracovníkov sme samozrejme prijali a my môžeme len hrdo vyhlásiť, že už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu elektrární EMO – Mochovce.

PaedDr. Lenka Rubinská

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o