.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTýždeň projektov o bezpečnosti na Internete

Rok 2012 je európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a je zameraný na vzdelávanie seniorov. Pri tejto príležitosti sa Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach zapojila do súťaže vyhlásenej neziskovou organizáciou Indícia a s podporou Konta Orange s názvom Týždeň projektov o bezpečnosti na Internete.

Každá škola, ktorá prejavila záujem a do súťaže sa zapojila mala za úlohu pomenovať svoj projekt. Náš projekt niesol názov: Nakupujme z pohodlia domova. Dôvod prečo sme pomenovali náš projekt práve takto, bol veľmi jednoduchý. Chceli sme, aby naša cieľová skupina seniorov, ktorá sa nášho školenia zúčastnila, získala predovšetkým praktické skúsenosti do života a tak sme ich poučili o základných pravidlách bezpečnosti na Internete, naučili sme ich nakupovať na Internete a pracovať s elektronickým bankovníctvom.
Nezisková organizácia Indícia s podporou Nadácie konta Orange vyhlásila uvedený projekt v septembri. Projekt nás ako vzdelávaciu inštitúciu oslovil, nakoľko študenti III.KL triedy študijného odboru obchod a podnikanie pod vedením pani profesorky PaedDr. Lenky Rubinskej mali možnosť priamo získať skúsenosti z projektového vyučovania. Študenti si v trojiciach v prípravných fázach pripravili prezentácie, ktoré vychádzali z nadobudnutých poznatkov, ktoré získali na vyučovacích hodinách informatiky a ďalších hlavne odborných predmetov, z vlastných skúseností či z Internetu. V priebehu príprav prezentácií sme oslovili štyri Denné centrá v Leviciach, ktoré združujú seniorov a zabezpečujú, aby svoju jeseň života prežili aktívnym spôsobom. Nakoniec sa projektu zúčastnilo trinásť klientov z Denného centra č. 2 zo Sládkovičovej ulice č. 2 pod vedením vedúcej pani Márie Kostolányiovej, za čo jej touto cestou veľmi pekne ďakujeme.
Súčasťou príprav pred realizáciou projektu bola aj príprava propagačného materiálu ako napríklad tvorba násteniek, letáčikov, plagátu, ktoré tesne pred realizáciou projektu oznamovali udalosť.  Projekt sa  realizoval v týždni od 22. októbra 2012 do 26. októbra 2012 denne od 1430. Každý pracovný deň v popoludňajších hodinách začal rituálom, a to prezentáciou, prostredníctvom ktorej bola spracovaná téma presne podľa harmonogramu. V pondelok prezentácia niesla názov: Zásady bezpečnosti na Internete, v utorok: Pravidlá pri bezpečnom nakupovaní na Internete, v stredu: Overovanie dôveryhodnosti internetového obchodníka, vo štvrtok: Objednávanie tovaru cez internetový obchod a v piatok: Práca s e- bankovníctvom. Študenti témy odprezentovali, doplnili ju praktickými informáciami a vlastnými skúsenosťami z praktického života. Následne každý účastník (senior) školenia mal svojho tútora (študenta), ktorý mu pomáhal, sprevádzal ho a radil mu pri práci s Internetom  ako napríklad pri postupe ako si porovnať ceny toho istého produktu v rôznych internetových obchodoch, ako nakúpiť tovar prostredníctvom Internetu, ako pracovať s internetbankingom a podobne. Každý deň pani profesorka fotila, spracovala a zdokumentovala jednotlivé fázy projektového týždňa.
Účastníci školenia neboli len pasívnymi poslucháčmi, ba práve naopak študentom kládli svoje zvedavé otázky, čo môžeme hodnotiť veľmi kladne, nakoľko mohli interpretovať, analyzovať a odovzdávať tak seniorom svoje vlastné skúsenosti s e-shopmi a nakupovať prostredníctvom nich. Predpokladáme tak, že študentov tento projekt obohatil o praktické skúsenosti – spoznali v čom spočíva práca so staršou generáciou, že je to predovšetkým ochota a trpezlivosť, empatia, láskavé slovo, čiastočne sa oboznámili s prácou učiteľa, nakoľko aspoň na chvíľu sa stali edukátormi (učiteľmi), čo im pomôže pri výbere vysokej školy, svojej budúcej profesie. Poznatky, ktoré študenti získali budú trvalé, nakoľko sa zvýšil záujem o budovanie poznatkov bezpečného nakupovania prostredníctvom internetových obchodov. Dôkazom toho je, že študenti si vymieňali svoje skúsenosti práve s týmto druhom nakupovania a vedeli aj seniorom k tejto téme poradiť.
Školenie hodnotili seniori veľmi kladne, o čom svedčí aj ich spoločné vyjadrenie: „Je milé, že nás sprevádzali žiaci Strednej odbornej školy, veľmi milo a s pochopením nás seniorov pri získavaní zručností viedli, boli nápomocní, za čo im srdečne ďakujeme a poznatky využijeme v našom ďalšom živote“.

Touto cestou by sme sa chceli my študenti spolu s pani profesorkou verejne poďakovať vedeniu školy za možnosť realizácie projektu. Rovnako naše poďakovanie patrí všetkým účastníkom školenia, ktorí trávili s nami veľmi pekné a nezabudnuteľné chvíle. Sme presvedčení, že  všetky poznatky, ktoré ste od nás získali využijete v bežnom živote a že nakupovanie cez e-shopy pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel bude pre vás radosťou a úsporou drahocenného času.

Fotogaléria

PaedDr. Lenka Rubinská
a študenti III. KL triedy odbor obchod a podnikanie

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o