.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2012

Dňa 30. októbra 2012, deň pred prázdninami, si žiaci zmerali sily v súťaži Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL), tento rok už po piatykrát. Cieľom súťaže je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Aj tento rok naši študenti súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 3., 4. a 5. ročníka a študenti nadstavbového štúdia. V kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota, ktorú tvorili:

p. prof. Irena Ničová a Mgr. Anetta Foltánová – hodnotili kategóriu A,
PaedDr. Gabriela Lačná a Mgr. Denisa Tóthová – hodnotili kategóriu B.

Organizačne súťaž zabezpečila predsedníčka MK SJL Mgr. Jana Hríbiková. Olympiáda bola zameraná na všetky oblasti predmetu – na gramatiku, sloh a literatúru. Texty a úlohy pre kategóriu A pripravila pani profesorka Irena Ničová a pre kategóriu B pani profesorka PaedDr. Gabriela Lačná.
OSJL je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola a umiestnenie sa na 1. mieste.

Výsledky súťaže:

Kategória A (žiaci 3., 4. a 5. ročníka a nadstavbového štúdia)

1. miesto: Daniela Šroufeková, III. H
2. miesto: Adam Nízl, IV. H
3. miesto: Lenka Ježkovská, III. H
               Viktória Šuhajdová, IV. L

Cena obecenstva: Adam Nízl, IV. H

Kategória B (žiaci 1. a 2. ročníka)

1. miesto: Klaudia Tormová, II. L
2. miesto: Simona Chladná, I. H
               Patrícia Szendreiová, I. H
3. miesto: Zuzana Tóthová, II. L
               Lucia Mazúchová, I. H
 
Cena obecenstva: Klaudia Tormová, II. L

Do krajského kola postupujú:

1. Daniela Šroufeková, III. H – kategória A
2. Klaudia Tormová, II. L – kategória B

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o