.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHodina deťom 2012

Dňa 16.11.2012 sa zorganizoval v poradí už 5. ročník celonárodnej zbierky Hodina deťom – Uličnica, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Zúčastnili sa jej aj naši žiaci – dobrovoľníci z tried I.H, II.H, II.L, II.KO a III.KL.

Výťažok zo zbierky je určený pre deti, ktoré pomoc naozaj potrebujú. Nadácia poukazuje na potreby detí a mládeže, podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie ich života. Tohtoročná snaha dobrovoľníkov bola v našom prípade žiaľ poznačená nedôslednosťou organizátora, keďže namiesto desiatich objednaných pokladničiek nám doručili iba šesť. Aj napriek tomuto faktu sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 200€. V porovnaní s minulými rokmi je to však podstatne menšia suma. Domnievam sa, že vyzbieraná suma korešponduje so stavom našej spoločnosti a do určitej miery sa prejavila aj nedôvera ľudí voči verejným zbierkam.

V každom prípade ďakujem všetkým dobrovoľníkom.

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o