.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia firmy IVAR CS

Dňa 29.1.2013 sa uskutočnila prezentácia firmy IVAR CS na stredisku praktického vyučovania SOŠ Levice, ktorej sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka učebného odboru inštalatér.

Cieľom prezentácie bolo oboznámiť žiakov s históriou firmy a prierezom výrobkov od jej vzniku až po súčasnosť.

V druhej časti prezentácie si žiaci vyskúšali svoje zručnosti lisovania spojov na jednotlivých montážnych dieloch. Žiakov prezentácia zaujala a poznatky, ktoré boli prezentované budú využívať na teoretickom a praktickom vyučovaní. Firma IVAR CS nám ponúkla do budúcnosti spoluprácu v rámci zdokonaľovania učebného odboru inštalatér.

Bc. Jozef Boženík, UOP
Jozef Morvai, MOV

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o