.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceCeloštátna súťaž v darčekovom balení

Žiačky II.C triedy získali 3. miesto !!!

Dňa 26. marca 2013 sa v Dome kultúry Ružinov v Bratislave uskutočnil 10. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v darčekovom balení.

Cieľom súťaže je prezentovať a konfrontovať vedomosti a zručnosti žiakov,  rozvíjať tvorivosť a uplatňovať vlastné nápady a estetické cítenie.                                   
 
Súťaž bola určená pre žiakov stredných odborných škôl, ktoré pripravujú žiakov pre obchodnícke povolanie (predavač, obchodný pracovník a pracovník marketingu). Ústrednou témou súťaže bolo heslo „Tvoríme pre radosť iných“ a úlohy:
1. Zhotoviť darčekový kôš: „Životné jubileum“
2. Zhotoviť darčekové balenie na tému:  „2. apríl – Medzinárodný deň detskej knihy“
3. Zhotoviť darčekové balenie na tému: „Slovensko očami mladého človeka“
                                              
SOŠ v Leviciach reprezentovali dve žiačky v profesii predavač, ktoré sa na súťaž pripravovali pod vedením majsterky odborného výcviku Mgr. Viery Bajanovej. Žiačky Beata Kovácsová a Bianka Kutiová získali v medzinárodnej súťaži  bronzové pásmo. Konkurencia bola tak ako aj minulý rok veľmi silná. Súťaže sa zúčastnilo 15 stredných odborných škôl zo Slovenskej republiky a 5 škôl z Českej republiky.
V jednotlivých súťažných úlohách vyzerali ich finálne súťažné úlohy na celoštátnej súťaži v Bratislave nasledovne:  
1. Zhotoviť darčekový kôš: „Životné jubileum“ – darčekový kôš k 5 narodeninám.
2. Zhotoviť darčekové balenie na tému: „2.apríl –Medzinárodný deň detskej knihy„                        
3. Zhotoviť darčekové balenie na tému: „Slovensko očami mladého človeka“

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o