.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceDivadelné predstavenia

V druhom polroku sme sa zúčastnili troch divadelných predstavení. Dve predstavenia sme si pozreli v Slovenskom národnom divadle a jedno v Astorke.

Dňa 5. februára 2014 sme navštívili divadelné predstavenie Sen noci svätojánskej. Je to najznámejšia a najhrávanejšia Shakespearova komédia, ktorá prináša skvelú zábavu, výborné herecké príležitosti, vtipné scény, humorné situácie.

Čítať ďalej...

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 16. apríla 2014 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov, ktorí recitovali najmä poéziu. Dve súťažiace si vybrali prózu a jedna súťažiaca zarecitovala poéziu aj prózu.
Do poroty opäť zasadli vyučujúce slovenského jazyka a literatúry - Irena Ničová, Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

Čítať ďalej...

Školská barmanská súťaž

   Barmanská súťaž: „Barman cup“  sa uskutočnila na našej škole už 8 krát. Poďakovanie patrí tímu, ktorý sa ujal organizácie – Študenti 3.H Miroslav Borbuliak, Adam Šuranský a Martin Vetor. Chlapci zvládli prípravu súťaže veľmi dobre.

Čítať ďalej...

Výlet - Slovenský raj

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy sa tento rok rozhodlo oceniť snahu, výsledky a úspechy najlepších, najtalentovanejších žiakov  a žiakov, ktorí pravidelne reprezentujú svoju školu.  V dňoch 24.-25. 4. 2014 zorganizovalo výlet do Slovenského raja.  Spomedzi žiakov bolo zo všetkých odborov vybraných päťdesiat, ktorí sa výletu zúčastnili.

Čítať ďalej...

Beseda s Luciou Nicolsonovou a Martinom Poliačikom

Dňa 24.4.2014 sa uskutočnila beseda s Luciou Nicholsonovou a Martinom Poliačikom, členmi politickej strany Sloboda a solidarita.  Jej témou boli tohtoročné eurovoľby , najmä nevyhnutná účasť vo voľbách. Zúčastnili sa jej žiaci III.H, IV.H, III.KO a I.O. Beseda žiakov zaujala  a mnohí sa do nej aktívne zapájali.

Čítať ďalej...

Mladý Európan

   Dňa 15. apríla 2014 sa žiaci tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie Strednej odbornej školy na Ul. sv. Michala v Leviciach zapojili do vedomostnej súťaže regionálneho kola ,,Mladý Európan“ v Komárne.  Študenti, ktorí sa zúčastnili súťaže, si už inú ako zjednotenú Európu nepamätajú.

Čítať ďalej...

Prezentácia podnikateľských plánov v odbore sst a HA

V snahe čo najviac sa priblížiť potrebám trhu práce, študenti maturitných ročníkov  každoročne pripravujú podnikateľské plány týkajúce sa profesií, ktoré študujú. Plánovanie je vlastne projektovanie budúcnosti, je prevenciou proti unáhleným rozhodnutiam, pretože núti podnikateľa premyslieť si vopred, čo chce dosiahnuť, aké cesty a prostriedky použije na dosiahnutie cieľa a aká bude potupnosť krokov pri realizácii zámeru.

Čítať ďalej...

Exkurzia v pivovaroch

Dňa  24. 3. 2014 sme sa zúčastnili na exkurzii v dvoch pivovaroch. Našou prvou zastávkou bol pivovar Steiger vo Vyhniach. Pivovar Steiger je najstarším na Slovensku, bol založený pred 540 rokmi jezuitskými mníchmi s nepretržitou kontinuálnou výrobou piva dodnes. Pivo sa varí klasickou metódou, ale varenie, kvasenie a ležanie piva prebieha v nových moderných technologických zariadeniach.  Pivovar patrí medzi menšie pivovary.

Čítať ďalej...

Baristický kurz

V dňoch  4.3.2014 až 6.3.2014 prebiehal na škole  baristický kurz pod vedením majstra Slovenska v latte art pána Stanislava Cibuľu.  Zúčastnili sa žiaci z 3.H, 2.H a 3.B triedy.

Prvý deň sme mali len teóriu, dozvedeli sme sa veľa nových vecí o káve.

Čítať ďalej...

Celoštátna súťaž v darčekovom balení

Žiačky Strednej odbornej školy v Leviciach získali strieborné pásmo!

Dňa 20. marca 2014 sa v Dome kultúry Ružinov v Bratislave uskutočnil 11. ročník celoslovenskej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou. Cieľom súťaže bolo prezentovať a konfrontovať vedomosti a zručnosti žiakov, rozvíjať tvorivosť a uplatňovať vlastné nápady a estetické cítenie v aranžovaní.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o