.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia do Budapešti

Dňa 12. decembra  2013 navštívili triedy I.H a II.H spolu s p. profesorkou Kapišinskou a p. profesorkou Gieroňovou  blízku Budapešť v susednom Maďarsku.
Ako prvé sme si v Budapešti pozreli vianočné trhy, ktoré sa veľmi nelíšili od slovenských. Mohli sme si tu zakúpiť rôzne výrobky z dreva či iné vianočné ozdoby, bižutériu, oblečenie alebo si pochutiť na tradičných jedlách a nápojoch.

Čítať ďalej...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 13. novembra 2013 sa uskutočnila súťaž Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL), tento rok už po šiestykrát. Cieľom súťaže je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Čítať ďalej...

Divadlo - Gazdova krv

Dňa 25. októbra 2013 navštívili žiaci našej školy divadelné predstavenie GAZDOVA KRV v bratislavskom divadle ASTORKA.
Gazdova krv je príbeh Gazdu, ktorého stvárnil Miroslav Noga. Gazda – spisovateľ žije v Devínskej Novej Vsi so svojou Ženou. Postavu Ženy stvárnila herečka Szidi Tóbiás, ktorá si za svoj výkon získala obdiv obecenstva. Gazdovu matku Kláru hrala známa herečka Zita Furková.

Čítať ďalej...

Naša púť do redakcie ZIM

Nie je tomu tak dávno, keď sme si po exkurzií do eLVéčka povedali, že v ceste za tvorbou reklamných novín budeme pokračovať. A tak sa aj stalo. Tentokrát sme svoju púť za poznaním uskutočnili v novovybudovanej redakcií reklamných novín ZIM.

Čítať ďalej...

Kaderníci a kozmetičky na súťaži Juvyr 2013 v Bratislave

Tak ako každý rok sa žiačky učebného odboru kaderník  a študijného odboru kozmetik zapojili do súťaže zručností žiakov Juvyr Skills Slovakia, ktorá bola organizovaná pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.  Súťaž sa konala v národnom tenisovom centre, odborným garantom súťaže bola firma HairCare Professionals, s.r.o.

Čítať ďalej...

Medzinárodný deň bez fajčenia

    Dňa 28.11.2013 mali žiaci I.O, II.H a I.B možnosť stretnúť sa s MUDr. Danielom Paulovičom, PhD z pľúcnej ambulancie Medicentra Dzurilla v Nitre.
    Keďže „cigaretový“ problém trápi aj našu školu a počet fajčiarom nám neubúda, ale naopak, narastá, hľadáme rôzne cesty ako poukázať na škodlivosť fajčenia.

Čítať ďalej...

Halloween v jedálni

Halloween je opradený legendami a sprevádzaný rôznorodou symbolikou i oslavami. Netypický deň plný svetielkujúcich strašidiel si čoraz väčšiu popularitu získava aj v našich zemepisných šírkach. Podľa historických zdrojov sa totiž Halloween zrodil na Starom kontinente. Kedysi bol Halloween vnímaný ako sviatok s bohatou tradíciou staroslovenských zvykov, dnes oslava Halloweenu sa stala plná bláznostiev „deň naruby“.

Čítať ďalej...

Medzinárodná súťaž „EURÓPA 2013“

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06  Bratislava, organizovala 9. ročník  medzinárodnej súťaže pod názvom „EURÓPA 2013“.

Súťažili  žiaci v odboroch kuchár, čašník, barman, cukrár, termín konania: 21.- 25.10.2013

Čítať ďalej...

Týždeň vedy a techniky na našej škole

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Čítať ďalej...

Zamestnanosť a sociálna politika v našom regióne

V októbri sa začína nápor na maturantov. Niektorí plánujú ďalšie štúdium, niektorí už teraz hľadajú zamestnanie alebo rozmýšľajú nad podnikaním a ostatní sa nechajú unášať životom a riadia sa heslom – bude ako má byť.
Tí, ktorí chcú mať prehľad, uvítali prednášku Mgr. Anny Brokešovej  z ÚPSVaR v Leviciach.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o