.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceStredná odborná škola v Leviciach sa predstavila na jarmoku

V dňoch  18.-19. 10. 2013 žiaci Strednej odbornej školy prezentovali svoje zručnosti na tradičnom jarmoku v Leviciach.
Širokej verejnosti sa predstavili  jednotlivé učebné a študijné odbory. Cieľom netradičnej prezentácie bolo zvýšiť záujem o štúdium na škole, zvlášť v učebných odboroch murár, maliar, stolár, inštalatér a v študijnom odbore operátor stavebnej výroby.

Ale, svojou aktivitou sa nedali zahanbiť ani žiaci učebných odborov kuchár, čašník, hostinský, cukrár-pekár, predavač, kaderník a študijných odborov kozmetik, obchod a podnikanie a hotelová akadémia.
Aj keď je podobný spôsob predstavenia sa školy pre nás zatiaľ nový, predstavuje cennú skúsenosť vo využívaní  marketingových nástrojov vo vzťahu k potenciálnym zamestnávateľom, žiakom, rodičom, zákazníkom a mestu Levice.

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o