.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia ODP odboru prs

Dňa 9. októbra 2013 sa uskutočnil metodický deň II.O triedy študijného odboru podnikanie v remeslách a službách. Žiaci prezentovali svoje podnikateľské plány , ktoré začali tvoriť ešte v prvom ročníku na hodinách odbornej praxe.

Každý študent si zvolil názov a sídlo spoločnosti, predmet podnikania ako aj právnu formu.

Podrobne popísali produkt alebo službu, zvolili si marketingové ciele a stratégiu, analyzovali konkurenciu, odberateľov a dodávateľov. Zvolili si manažment a vypracovali organizačnú štruktúru. Najviac sa potrápili s finančnými výkazmi – plánovanou súvahou a plánovaným  výkazom ziskov a strát. Nezabudli ani na prílohy ako napríklad živnostenský list, fotografie výrobkov a služieb, uzatvorené pracovné zmluvy, cenníky...
Cieľom metodického dňa bolo:
•    vypracovať podnikateľský plán,
•    odprezentovať ročníkovú prácu v Power – pointe pred spolužiakmi a vyučujúcimi,
•    vedieť diskutovať a odpovedať na otázky k danej téme.

Fotogaléria

Vedúca MK Obchod a služby Ing. A. Kováčová

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o