.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBurza informácií na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach

Dňa 23. 10. 2013 sa naša škola zúčastnila Burzy informácií, ktorú organizoval ÚPSVaR v Leviciach. Žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl podávali informácie o študijných a učebných odboroch na našej škole žiaci III.H triedy – Adam Šuranský a Miroslav Borbuliak, ktorí sa zároveň predviedli aj ako freestylisti a študentky III.L triedy Evka Oršulíková a Zuzana Tóthová.

Zaujímavé informácie o možnosti praxovať v zahraničí žiakom odprezentoval David Nagy, študent nadstavbového štúdia – II.N – spoločné stravovanie, ktorý sa práve vrátil z Grécka.
O jednom z novších študijných odborov (operátor stavebnej výroby) informovali študenti III.KO Gabriel Trgiňa a Marian Lachata.
Veľký záujem zo strany žiakov ZŠ, ale aj ich vyučujúcich bol o  líčenie a účesy, o ktoré sa postarali študentky odboru kozmetik a kaderník Veronika Kóšová a Renata Čurgaliová. Ukážky zručností – tvorbu ozdôb z marcipánu, odprezentovala študentka odboru cukrár Renata Farkašová.
Študenti I. a II. ročníka ročníka odboru hotelová akadémia sa pod vedením MOV Mgr. Hanovej podieľali aj na príprave recepcie, na ktorej si hostia mohli pochutiť na špecialitách studeného aj teplého bufetu.
Chceme poďakovať všetkým pedagógom a žiakom, ktorí nám pomáhali  s prípravou propagačných materiálov a samotnou prezentáciou v priestoroch ÚPSVaR.  Veríme, že sme žiakov základných škôl zaujali a našu školu v okrese opäť zviditeľnili.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami 19. 12. 2013 , kedy naša škola usporiada Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl a ich rodičov.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o