.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBesedy s preventistom

V mesiaci október sa uskutočnil cyklus besied s preventistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Ing. Petrom Polákom.
Besedy boli zamerané na tieto témy – šikanovanie, diskriminácia, trestnoprávna zodpovednosť, alkoholizmus, drogy a obchodovanie s ľuďmi.

Na konkrétnych príkladoch boli študentom poukázané prípady, s ktorými sa môžu v súčasnosti stretnúť deti aj mladí ľudia.
Stretnutia boli určené študentom prvého ročníka učebných aj študijných odborov.
Ing. Polák citoval z Trestného zákona najmä tie časti, ktoré sa týkajú trestnoprávnej činnosti maloletých a ich zodpovednosti. Poukázal na sankcie a možné dôsledky, ktoré čakajú mladistvých za porušenie zákona.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o