.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMedziľudské, partnerské a iné vzťahy

Aj tak by sa dala nazvať hlavná myšlienka stretnutia psychologičky ÚPSVaR v Leviciach s našimi študentmi.

Mgr. Soňa Balogová zaujímavo hovorila o problémoch súčasných ľudí, práve v dobe, keď rozvodovosť patrí v našej spoločnosti k najskloňovanejším témam.

Celý náš život vytvárajú vzťahy, napríklad k veciam, k potrave, k počasiu, k doprave. V prvom rade nás však zaujímajú vzťahy k ľuďom, ktoré odrážajú vzťah, aký máme sami k sebe, a ten zasa silne ovplyvňuje vzťah, aký sme mali v detstve k dospelým.
Pod pojmom medziľudské vzťahy si každý z nás predstavuje niečo iné. Slušnosť, zdvorilosť, ľudské cítenie – schopnosť vcítiť sa do pocitov iných, samostatný názor. Je však toho ďaleko viac.
Nič nie je zložitejšie ako budovanie a udržanie vzťahov, či už v rodine, v triede, medzi priateľmi alebo na pracovisku. Je dôležité, aby sme pochopili, že dobré vzťahy nefungujú automaticky samy od seba. O to, aby správne fungovali, sa treba vedome pričiniť.
Téma „vzťahy“ sa tak skloňovala vo viacerých podobách, študenti boli otvorení a prístupní a mnohí si chcú takéto stretnutie zopakovať.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o