.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVianočná akadémia

Jagavá hviezda na okne žiari,
belostný kryštál vločiek klesá.
Deti i dospelí v nádeji zdvihli zrak –
na tajomné nebesá.
Ihličie vonia a čas spomaľuje.
Človek viac dobra odhaľuje
a rozdáva. A dobropraje.
Všetkým, známym a neznámym,
lásku v srdci, pokoj v duši,
odpustenie i pokoru.
A radosť pri spoločnom stole
z tepla objatia i úsmevu,
že niekto spomenie koledu,
či ponúkne sústo hladnému.
To sú Vianoce!
Keď stoly sa plnia láskou
a príbytky človečinou voňajú.

                Irena Ničová

 

VIANOČNÁ AKADÉMIA

   Poézia Vianoc a Vianoce poézie. Vianoce, sviatky rodiny, sviatky lásky a porozumenia. Čas, keď každý hľadá teplo, svetlo, keď si každý chce nájsť miestečko, kde by sa cítil doma. Opäť ubehol ďalší rok. Možno sme o rok starší, možno o rok múdrejší, no nič nemení na tom, že v období Vianoc sa stávame deťmi, ktoré netrpezlivo čakajú na vianočnú atmosféru. Aj tento rok pripravili žiaci našej školy slávnostnú akadémiu pre svojich spolužiakov a učiteľov s láskou.
   Dňa 20. decembra 2013 vystúpili žiaci našej školy v krátkom vianočnom programe, ktorý spolu s účinkujúcimi pripravili členky metodickej komisie slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov Mgr. Anetta Foltánová a Mgr. Jana Hríbiková. O technické zabezpečenie a ozvučenie sa postarali technik Peter Csákányi a Dominik Mráz, žiak 2.O triedy, fotili Dárius Dúchaj, žiak 3.H triedy, Jennifer Almaska, žiačka 1.H triedy a Klaudia Račeková, žiačka 2.H triedy.
   Žiaci pripravili vianočný program s láskou a s radosťou, aby tak pozdravili všetkých prítomných. Vianočné priania, ktoré medzi jednotlivými časťami programu čítala Michaela Zambojová z  2.KL, boli akýmsi posolstvom blížiacich sa sviatkov. Vianočnú atmosféru umocňovala pieseň Petra Nagya Vianoce, Vianoce. V programe zaspievala žiačka 1.KL triedy Viktória Danielová pieseň Tichá noc, báseň o anjeloch s krásnym posolstvom zarecitovala Monika Jozeffyová z 2.N triedy. K Vianociam patria aj rozprávky. Popolušku nám zahrali žiaci 5.H triedy a rozprávku O perníkovej chalúpke žiaci 3.H triedy. V oboch prípadoch išlo tentokrát o paródiu na známe rozprávky. O zábavu sa postarali aj žiaci zo 4.KL triedy Adrian Benčat a Frederik Krkoš, ktorí vystúpili ako skupina Krímeš. Sestry Beata Vojteková a Nikoleta Vojteková z 1.D triedy nám zaspievali slovenskú verziu piesne Hallelujah a Viktória Peťková z 3.E triedy zaspievala vianočnú pieseň od Mariah Carey. Barbora Cicková z 3.E triedy zatancovala moderný tanec. Žiaci sa rozlúčili básňou, ktorú napísala pani profesorka Irena Ničová a zarecitovala ju Michaela Zambojová (2.KL). Za sprievodu záverečnej piesne Najkrajšie Vianoce sa s nami účinkujúci rozlúčili a zapriali všetkým krásne sviatky.
   Pani riaditeľka na záver všetkých pozdravila príhovorom a zaželala príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok. V starom roku sme  nechali za sebou všetky predchádzajúce úspechy, ale aj neúspechy. Veríme, že ten nový bude opäť o čosi lepší, úspešnejší a splnia sa nám všetky novoročné priania, predsavzatia a sny, po ktorých túžime.

Krásny a úspešný nový rok 2014.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o