.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSeminár IT Security

11. február 2014 – Deň bezpečného internetu – jeho cieľom je podnietiť užívateľov – žiakov k bezpečnejšiemu a zodpovednejšiemu používaniu internetu a mobilných technológií.

Dňa 4. februára 2014 sa na našej škole uskutočnil Seminár IT Security.

V dnešnom zdigitalizovanom IT svete, keď je všetko riadené prostredníctvom počítačov a dostupné cez internet, si musíme čoraz viac chrániť svoje údaje. Treba klásť veľký dôraz na bezpečnosť, aby sme nedopatrením neprišli o dôležité údaje, ktoré by niekto neoprávnený mohol aj zneužiť, a tak nám spôsobiť veľké škody. Preto správanie sa na počítači a najmä na internete je veľmi dôležité.

Rozhodol som sa zabezpečiť seminár s názvom IT Security, na ktorom rozšírime vedomosti o bezpečnosti na internete. Danej téme sme sa predtým venovali aj na vyučovacích hodinách, samozrejme priebežne sa k nej vrátime mnohokrát. Na seminár som prizval odborníka Kolomana KRIŽANA, ktorý sa venuje bezpečnosti na internete profesionálne, spolupracuje s firmami , ktoré sa venujú vývoju bezpečnostných softvérových produktov, ako aj s antivírovými firmami, má niekoľko certifikátov v odbore. Okrem toho šíri osvetu bezpečnosti na internete a v počítačových systémoch.

Jeho prednáška bola zameraná na základnú prevenciu pred hrozbami na internete a nevynechal ani dnes tak rýchlo sa šíriace mobilné zariadenia a tým mobilné hrozby. Žiaľ, už nie len klasické počítače desktopovými operačnými systémami sú terčom útokov, ale mnoho používané tablety, smartfóny a iné mobilné zariadenia so systémami Android či iOS. Semináru sa zúčastnili žiaci z tried IV.H, V.H a IV.KL, v druhom kole II.H, III.H a II.KL. Napriek dôležitosti témy, nie všetci žiaci zúčastnení na seminári prejavili dostatočný záujem. Verím, že niečo sa zo seminára naučili a na počítačoch, či mobilných zariadeniach sa budú správať zodpovedne a bezpečne, aby nedošlo k zbytočným problémom zo straty údajov, či narušeniu ich systémov kvôli nevhodnému manipulovaniu so zariadeniami.

Téme bezpečnosti na internete sa ešte budeme venovať podľa potreby a v prípade záujmu môžeme seminár zopakovať aj s vybranými témami podľa potrieb.

Mgr. Peter JEDLIČKA

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o