.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia podnikateľských plánov v odbore sst a HA

V snahe čo najviac sa priblížiť potrebám trhu práce, študenti maturitných ročníkov  každoročne pripravujú podnikateľské plány týkajúce sa profesií, ktoré študujú. Plánovanie je vlastne projektovanie budúcnosti, je prevenciou proti unáhleným rozhodnutiam, pretože núti podnikateľa premyslieť si vopred, čo chce dosiahnuť, aké cesty a prostriedky použije na dosiahnutie cieľa a aká bude potupnosť krokov pri realizácii zámeru.

Prezentácie podnikateľských plánov študentov II.N – spoločné stravovanie a V.H – hotelová akadémia sa konali 13. marca a 7. apríla 2014 za účasti mladších spolužiakov. Zistili sme, ako nádejní podnikatelia vidia svoj budúci podnik -  kaviareň, reštauráciu, cukráreň, cukrárenskú výrobňu či rodinný penzión.
Podnikateľský plán je príkladom medzipredmetových vzťahov, keď majú  žiaci možnosť využiť vedomosti takmer zo všetkých predmetov, všeobecno-vzdelávacích i odborných, ktoré počas uplynulých rokov študovali.

Ing. Anna Péliová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o