.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMladý Európan

   Dňa 15. apríla 2014 sa žiaci tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie Strednej odbornej školy na Ul. sv. Michala v Leviciach zapojili do vedomostnej súťaže regionálneho kola ,,Mladý Európan“ v Komárne.  Študenti, ktorí sa zúčastnili súťaže, si už inú ako zjednotenú Európu nepamätajú.

Súťaž im poskytla príležitosť na lepšie spoznanie histórie, geografie, osobností a významných miest Európskej únie. Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebral podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič. 

   Prvé kolo pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole preukázali súťažiaci svoje zručnosti v skladaní európskych puzzle. Do tretieho kola postúpili tri najlepšie súťažiace družstvá, v ktorom ich čakali zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych kôl postúpili do celonárodného kola, ktoré sa uskutoční v júni 2014 vo Vysokých Tatrách. Našim žiakom Martinovi Markovi, Klaudii Tormovej a Zuzane Tóthovej sa podarilo úspešne reprezentovať školu a umiestniť sa na 2. mieste. Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. Blanka Chubanovová.

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o