.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBeseda s Luciou Nicolsonovou a Martinom Poliačikom

Dňa 24.4.2014 sa uskutočnila beseda s Luciou Nicholsonovou a Martinom Poliačikom, členmi politickej strany Sloboda a solidarita.  Jej témou boli tohtoročné eurovoľby , najmä nevyhnutná účasť vo voľbách. Zúčastnili sa jej žiaci III.H, IV.H, III.KO a I.O. Beseda žiakov zaujala  a mnohí sa do nej aktívne zapájali.

Bolo vidieť, že po odbornom vysvetlení a ozrejmení mnohých otázok, si žiaci vytvorili vlastný názor na danú problematiku. Obaja účastníci diskusie hovorili  o dôležitosti eurovolieb pre Slovenskú republiku, o nevyhnutnosti účasti vo voľbách a o ich dopade na život na Slovensku. Zvýšenie váhy európskych tém v domácom politickom diškurze je nevyhnutná podmienka záujmu občanov o eurovoľby. Od toho sa odvíja legitimita, reprezentatívnosť i záväznosť mandátu, ktorým poslanci zo Slovenska disponujú v Európskom parlamente. Pani Nicholsonová a pán Poliačik  si žiakov a ich pozornosť získali priateľským prístupom a znalosťou problematiky. Besedu bola zakončená pamätným podpisom do školskej kroniky. 

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o