.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHviezdoslavov Kubín

Dňa 16. apríla 2014 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov, ktorí recitovali najmä poéziu. Dve súťažiace si vybrali prózu a jedna súťažiaca zarecitovala poéziu aj prózu.
Do poroty opäť zasadli vyučujúce slovenského jazyka a literatúry - Irena Ničová, Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

Pri hodnotení súťažiacich brali do úvahy výber textu, zvládnutie textu, správnu artikuláciu, prednes a celkový dojem. Tento školský rok sa do súťaže prihlásili žiaci, ktorí si vybrali kvalitné texty a zodpovedne sa pripravili na recitáciu, preto mala porota pri hodnotení ťažkú úlohu. 

Keďže veľmi dobrých recitátorov bolo viac, porota udelila za poéziu jedno prvé miesto, dve druhé miesta a dve tretie miesta. Za prózu, kde boli prihlásené len 3 súťažiace, udelila len prvé miesto. Aj súťažiaci, ktorí zároveň tvorili obecenstvo, hlasovali. Ich hlasy získala Mária Riecka z III.H triedy.

Vyhodnotenie:

POÉZIA:
1.    miesto:  Mária Riecka, III.H
2.    miesto:  Nikoleta Vojteková, I.D
        Nataša Bôžiková, I.H
3.    miesto:  Ján Kráľ, I.H
        Kristína Kovaličková, II.D

PRÓZA:
1.    miesto:  Michaela Biela, I.H

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o