.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceRozlúčka s maturantmi

V známej piesni na rozlúčku sa spieva: „A už je to tu, toľko sme sa jej báli - záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli - záverečná.“ Áno, je to tak, prišla záverečná. Sú tu posledné slová rozlúčky, posledné stisky rúk, posledné zvonenie. Dňa 16. mája 2014 sa v Juniore konala rozlúčka so žiakmi maturitných tried.

Za sprievodu peknej piesne slávnostne nastúpili a prišli sa rozlúčiť s vedením školy, s triednymi profesorkami, s vyučujúcimi a s mladšími spolužiakmi naši maturanti, žiaci 4.KL (kozmetik, obchod a podnikanie), 5.H (hotelová akadémia), žiaci nadstavbového štúdia 2.N (spoločné stravovanie), 2.O (strojárstvo, podnikanie v remeslách a službách).
Slávnostnou rozlúčkou nás sprevádzali Michaela Škripeková a Eugen Molnár, žiaci 5.H triedy, odbor hotelová akadémia, báseň na rozlúčku zarecitovala Monika Jozeffyová (2.N). So žiakmi sa rozlúčila aj pani riaditeľka Mgr. Zuzana Nemčoková. Za všetkých maturantov sa prihovorila pedagógom a mladším spolužiakom Petra Ménküová (4.KL) a za mladších spolužiakov sa s maturantmi rozlúčila Martina Hévíziová (4.H). Melódie nádherných piesní zazneli v podaní Beaty Vojtekovej a Nikolety Vojtekovej (1.D), na rozlúčku zaspievali aj Dávid Nagy (2.N) a Viktória Peťková (3.E).
Pár milých slov povedali na rozlúčku svojim žiakom aj triedni učitelia – PaedDr. Zlatica Cibulová, Mgr. Jana Hríbiková, Ing. Silvia Fortunová a Ing. Blanka Weincillerová. PaedDr. Iveta Pomothyová oboznámila študentov s najlepšími výsledkami externej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka. Okrem toho pripomenula všetkým organizačné zabezpečenie ústnej formy maturitnej skúšky.   
O technické zabezpečenie sa postaral Peter Csákányi (technik) a Pavol Ulmer, žiak 3.E triedy, fotografie zhotovila Bianka Bagonyová (2.H). Organizačne zabezpečili rozlúčku Mgr. Anetta Foltánová a Mgr. Jana Hríbiková. 
Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o