.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVedieť sa správne rozhodnúť

Aj v tomto školskom roku sa žiakom II.KL triedy podarilo prebojovať v rámci predmetu Etika a Podnikanie do finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť...“ Už tradične sa súťaž koná v Bratislave v priestoroch firmy Hewlett – Packard. V tomto roku bolo finále v utorok 20. mája 2014.

Súťaž pozostáva z korešpondenčného kola, do ktorého sa každoročne zapája zhruba 50 škôl z celého Slovenska. Osem najúspešnejších škôl postupuje do finálového kola. Našim žiakom sa podarilo do finále prebojovať 4x. Tento rok našu školu reprezentovali žiačky Laura Školníková a Simona Budovcová. Umiestnenie na prvých troch miestach síce nezískali, získali však nové skúsenosti.

Junior Achievement Slovensko je neziskovou vzdelávacou organizáciou, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku. Poskytuje podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických vzdelávacích programov. V rámci aktuálneho vzdelávania v oblasti etiky a podnikania realizuje aj program Etika a Podnikanie. Dnešná doba prináša devalváciu pojmov morálka a etika. Práve tento program pripravuje študentov na reálne situácie v živote. Pomocou prípadových štúdií študenti preskúmavajú rôzne aspekty problémov. Program zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznamuje študentov o etike v podnikaní a firemnej kultúre.

Mgr. Anna Svetíková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o