.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNaša púť do redakcie MY - TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

   Po návšteve v redakciách novín ElVéčko a ZIM sme v stredu 21. mája 2014 pokračovali v našej púti za poznaním a pristavili sme sa v redakcií MY – TÝŽDEŇ NA POHRONÍ. Tentoraz študentky I.KL triedy študijného odboru kozmetik spolu pani profesorkou Lenkou Rubinskou navštívili spomínanú redakciu v rámci predmetu Informatika.

   V redakcií nás netrpezlivo očakávali. V úvode nášho spoločného stretnutia nás pani šéfredaktorka Ing. Jana Némethová srdečne privítala. Na stole na nás už čakala výstava starších a novších čísel týždenníka. O histórií jeho vzniku sme sa dozvedeli z rozprávania pani šéfredaktorky, ktorá spomenula, že noviny v septembri oslávia okrúhle desiate výročie. Doteraz vyšlo neuveriteľných 474 čísel tohto tak obľúbeného týždenníka v našom regióne! Podľa slov pani šéfredaktorky, jedným z dôvodov, prečo je tento týždenník u verejnosti obľúbený je fakt, že v regionálnych novinách sa dozvedáme o udalostiach týkajúcich sa okolitých miest a obcí, zatiaľ čo v iných sa dozvedáme o udalostiach z domova a zo sveta.

   Od novembra 2013 vychádza bezplatne a prichádza do poštových schránok obyvateľov okresu mesačník Levické ECHO v náklade 20 000 kusov. Práve v nich sa dozvedáme o najdôležitejších udalostiach a problémoch miest a obcí okresu.

   Nás však predovšetkým zaujímal proces tvorby novín najmä z hľadiska Informatiky. Podľa slov šéfredaktorky všetky príspevky sa píšu v programe RedWeb. Naše zvedavé otázky boli zamerané predovšetkým na spôsoby získavania, zberu, spracovávania, triedenia informácií ako aj na grafiku a úpravu už napísaného článku, ktorú má na starosti pán Ivan Porubský.

   V rámci voľnej diskusie  redaktori vďačne odpovedali na zvedavé otázky dievčat. Dievčatá sa pýtali, či aj oni môžu zasielať články do redakcie respektíve, či existuje úzka spolupráca bežných ľudí s redakciou. Okrem toho ich zaujímalo, či redakcia MY - TÝŽDEŇ NA POHRONÍ  je dostupná aj na niektorej zo sociálnych sietí. Čas utekal veľmi rýchlo a tak po položení zaujímavých otázok a získaní profesionálnych odpovedí a po ukončení spoločnej diskusie sme sa vrátili na vyučovanie. Z redakcie sme odchádzali spokojní, veľa zaujímavého sme sa dozvedeli a už teraz sa tešíme na návštevu ďalšej redakcie novín vychádzajúcich v meste Levice. Cestou z redakcie sme sa rozprávali o tvorbe mini novín v rámci hodín Informatiky, kde by študentky svoje získané poznatky zúročili.       

PaedDr. Lenka Rubinská

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o