.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKalokagatia 2014

Dňa 10. júna 2014 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Elenky Michalíkovej  zapojili do súťaže Župná kalokagatia a Mladý záchranár.  Sebastián  Flender – kapitán družstva, Júlia Budzáková,  Matej Roháč,  Roman Baranyai, Dáša Štímelová a náhradníci Kristína Paparinská, Lukáš Szép dokázali úspešne reprezentovať našu školu a svoje vedomosti, praktické zručnosti, športovú zdatnosť, kondíciu  na šiestich stanovištiach.

Stanovištia  boli tematicky zamerané na vedomosti z oblasti ekonomiky, štátu a práva, cestnej dopravy, styku s verejnosťou, sociálne služby, šport, história a geografia, prevencia drogových závislostí, BOZP, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a IPIO. Praktické zručnosti, zdatnosť a kondíciu dokázali v streľbe zo vzduchovky, v behu, v hode granátom, v rúčkovaní po lane, v poskytovaní prvej pomoci, v topografii. Umiestnili sa peknom piatom mieste.

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o