.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAktivita 1 - Máme radi Slovensko

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. Materiál sa bude dať prostredníctvom mobilných technológií (tablet, telefón, notebook) použiť ako sprievodca pri exkurziách, výletoch alebo počas súkromných návštev daných lokalít.

Výstupy

Každá zapojená škola, teda učitelia v spolupráci so žiakmi, vytvoria informatívny materiál prostredníctvom dodanej aplikácie. Sprievodca lokalitou sa bude skladať z výkladových textov, fotografií, videí a iných multimediálnych materiálov.

Počet materiálov

Každý sprievodca lokalitou sa bude skladať z určitého počtu zastávok zadefinovaných na mape. Napríklad sprievodca po hrade Devín môže mať 6 zastávok - hradby, osídlenie z mladšej doby kamennej, veľkomoravský kostol, spodný hrad, stredný hrad, horný hrad – každá zo zastávok bude obsahovať multimediálny materiál v podobe fotografií, textu alebo videa. Úlohou učiteľov a žiakov bude vytvorenie šiestich multimediálnych materiálov.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o