.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceImatrikulácia 2014

Imatrikulácia je neodmysliteľnou súčasťou začiatku školského roka. Je oficiálnym privítaním nových študentov, ktorí boli prijatí na našu školu. Zvyčajne sa koná mimo priestorov školy a je spojená s hudbou, tancom a programom pre zúčastnených.

Aj tento rok sa 2.oktróbra uskutočnil tradičný krst prvákov pod záštitou Žiackej školskej rady. Tejto významnej udalosti sa zhostili druháci, ktorí nezostali nič dlžní tradícii. Poctivo sa na prvákov pripravili.  Je už dobrým zvykom, že imatrikulácia Strednej odbornej školy nie je založená na zosmiešňovaní žiakov, ale na vytvorení pohodovej a pozitívnej atmosféry, ktorá sa zaslúži o to, aby na tento svoj veľký deň nezabudli. Sedem prváckych tried sa premenilo na prasiatka, myši, šašov, zombíkov, Pipi dlhé pančuchy, havajské tanečnice a jednej triede starší spolužiaci dokonca vytvorili pyžamový outfit. Sprievod mestom je každoročne najobľúbenejšou súčasťou imatrikulácie a ani teraz tomu nebolo inak. Na jeho čele  kráčali kráľ a kráľovná, ktorí dohliadali na disciplínu. O program tohto slávnostného dňa sa postarali starší spolužiaci a aj absolventi, ktorí si našli čas a prišli si zaspomínať na školské časy. Moderovania sa ujali druháci a musíme skonštatovať, že im to išlo vynikajúco. Aj naša imatrikulácia bola zakončená imatrikulačným sľubom, proti ktorému niektorí prváci protestovali, ale napokon vyslovili spoločné a jednohlasné „sľubujeme.“

Deň sme zakončili diskotékou, tentokrát v Klube 89. Zúčastnilo sa jej približne 120 žiakov, ktorí sa bavili do polnoci aj napriek tomu, že na druhý deň ich čakala škola či odborný výcvik.

Prváci už teraz uvažujú, čo si vymyslia na budúcoročných prvákov a určite im nič nedarujú.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o