.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia firmy John Guest

Dňa 25.9.2014 sa uskutočnila prezentácia firmy John Guest Czech s.r.o. v priestoroch firmy Zotherm v Leviciach, ktorej sa zúčastnili žiaci 1., 2. a 3. ročníka učebného odboru inštalatér. V prezentácii boli žiaci oboznámení s históriou firmy a širokou paletou výrobkov, ktoré v oblastiach potravinárskeho a strojárenského distribuuje firma na celosvetový trh.

Žiaci si mali možnosť pozrieť a aj vyskúšať si spájanie niektorých výrobkov. Prezentácia žiakov zaujala, získané informácie budú vedieť využiť na odbornom výcviku a teoretickom vyučovaní.

Firmy John Guest a Zotherm dlhoročne spolupracujú s našou školou a tým sa podielajú na skvalitnení výučby v učebnom odbore inštalatér.

UOP  Mgr. Jozef  Boženík
MOV  Jozef  Morvai

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o