.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMedici za zdravie žien

V dňoch 16. - 17.októbra. 2014 našu školu navštívili študentky medicíny v rámci medzinárodného projektu „Za zdravie žien“.

Počas trojdňovej „tour“ do ktorej sa zapojili všetky 3 spolky – Bratislava, Martin, Košice a okrem nich aj študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity, cestovali po slovenských mestách, kde navštevovali stredné školy.

 

Študentky lekárskej fakulty  v Martine sa prístupnou formou workshopov snažili dievčatám priblížiť prostredie gynekologickej ambulancie a taktiež priebeh gynekologického vyšetrenia.

Cieľom projektu bolo:

•zbaviť dievčatá zbytočného strachu z gynekológov

•motivovať ich k absolvovaniu dôležitých preventívnych prehliadok

•zodpovedanie otázok z danej problematiky

•oboznámiť ich o stavbe a funkciách ženského pohlavného systému

•informovať ich o rizikách a komplikáciách najčastejších ochorení u žien (napr. rakovina krčka maternice, rakovina prsníka, pohlavne prenosné choroby)

•edukovať o rizikách pohlavného styku, antikoncepcie, umelého prerušenia tehotenstva a o výhodách a možnostiach vakcinácie proti rakovine krčka maternice

Prednášok sa zúčastnili študentky I.KL, II.KL, III.KL, IV.KO, IV.L, I.H, I.D, II.A. Mali možnosť získať zaujímavé informácie aj materiály.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o