.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePokyn riaditeľky školy k riešeniu vzniknutej situácie na škole - k odstráneniu a zamedzeniu šírenia hepatitídy typu A.

Vzhľadom na to, že 27.10.2014 po 13.00 hod bolo potvrdené ochorenie u 1 žiačky SOŠ Levice, regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach  vydal nariadenie pre zariadenia spoločného stravovania nezamestnávať žiakov školy po dobu zvýšeného zdravotného dozoru a nevykonávať žiadnu brigádnickú činnosť. 

Nariaďujem zvýšenú hygienu  a dezinfekciu budovy školy a taktiež u žiakov školy, hlavne pred jedlom a po použití sociálnych zariadení.

 Organizácia vyučovania:

• Zakazuje sa prechod do susednej budovy, OVY sa bude v odboroch kuchár,  čašník,  hostinský,  cukrár-pekár, predavač vykonávať  v hlavnej budove školy na Ul. sv. Michala 36.

• Všetky predmety (TŠV a TOB a iné...) pre žiakov s kmeňovými  triedami na Záhradnej 4 sa budú vyučovať v budove B

• Úprava rozvrhu nastáva u žiakov NŠ odbor spoločné stravovanie 1.N-sst budú mať prax v školskej reštaurácii vo štvrtok a II.O –sst v pondelok.

V zmysle rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach lekárskemu dohľadu podliehajú všetky dievčatá - žiačky školy, ktoré mohli prísť do styku so žiačkou, prípadne použiť sociálne zariadenia v budove "A". Ak pri vyšetrení všeobecným lekárom nastanú problémy, treba kontaktovať číslo +421 36 / 63 05 340 - oddelenie epidemiológie v Leviciach.

 

Tento režim bude trvať do odvolania

 

Levice 3.11.2014                                                                  Mgr. Zuzana Nemčoková

                                                                                                        riaditeľka školy

 

Rozhodnutie Regionálneho úradu zdravotníctva so sídlom v Leviciach

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o