.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKyberšikana

   V poslednom období sa čoraz viac diskutuje o kyberšikane nielen medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Ide o formu šikanovania prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a sociálnych sietí. Práve tie sa stali súčasťou  nášho každodenného života.

   Nakoľko sa uvedený problém týka predovšetkým stredoškolskej mládeže, rozhodli sme sa, že práve v rámci predmetu informatika sa  zúčastníme prednášky, ktorá sa konala dňa 22. októbra 2014 v priestoroch Tekovskej knižnice. Prednášku s názvom KYBERŠIKANA absolvovali študentky IV. KO triedy študijného odboru kozmetik spolu s pani profesorkou informatiky  PaedDr. Lenkou Rubinskou. Prednášky sa okrem našich  študentiek  a učiteľov informatiky z ďalších škôl zúčastnila prevažne odborná verejnosť ako napríklad predstavitelia z Okresného riaditeľstva Policajného zboru, psychológovia a výchovní poradcovia základných a stredných škôl. Prednáška bola zameraná predovšetkým na prevenciu pred kyberšikanou a jej intervenciu. V rámci prevencie sme sa dozvedeli o charakteristických znakoch, o netikete na Internete a sociálnych sieťach a v rámci intervencie sme získali informácie kam, na koho je možné sa obrátiť ako aj o spôsoboch riešenia problému. V rámci prednášky sa uskutočnila diskusia, počas ktorej publikum mohlo klásť svoje zvedavé otázky.

   Prednáška prebiehala v neformálnom duchu pod vedením manažéra projektu Zodpovedne.sk a OVCE.sk pána Zdenka Slavíka.
Pán Slavík sa venoval podrobnému opisu kyberšikany  a jej prejavov so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pre dospievajúcu mládež. Pri uvedení jednotlivých rizík prezentoval reálne príklady u nás doma i v zahraničí. Svoju prezentáciu dopĺňal autentickými ukážkami z reálneho života a zároveň prítomných poučil o možnosti kde hľadať pomoc v prípade potreby.

   Na záver prednášky manažér projektu poskytol cenné rady o bezpečnom a zodpovednom používaní Internetu a nových technológií.

PaedDr. Lenka Rubinská

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o