.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMetodický deň - Poznaj svoje peniaze

Dňa 29. októbra 2014 metodická komisia Obchod a služby uskutočnila metodický deň „Poznaj svoje peniaze".  Pripravili ho žiaci I.KL, II.KL študijného odboru obchod a podnikanie a I.N študijného odboru podnikanie v remeslách a službách.

V úvode sme si pripomenuli život Imricha Karvaša (1903-1981), rodáka z Kalinčiakova pri Leviciach. Bol to významný bankár, guvernér prvej Slovenskej národnej banky, univerzitný profesor, národohospodár, právnik a autor významných diel a nadčasových myšlienok.

Žiaci I.KL triedy pripravili prezentáciu v Power-pointe o histórii vzniku peňazí a vývoji platidiel na území dnešného Slovenska. Zmapovali používané mince a bankovky od prvého obdobia nášho letopočtu až po dnešok.

Nasledovala prednáška odborníkov z bankového sektora. Tentoraz to boli prednášajúce z VÚB banky a. s. v Leviciach pani D. Tóthová a Mgr. K. Šáteková.  Poskytli žiakom veľmi hodnotné a aktuálne informácie o bankových produktoch a hlavne o možnostiach sporenia a úverovania mladých.

Metodický deň pokračoval predstavením internetových portálov o peniazoch, bankách a sporení. Žiaci sa mohli zahrať na interaktívnych vzdelávacích hrách a otestovať svoju finančnú gramotnosť.

Metodický deň sme ukončili krátkou výstavou starých mincí a bankoviek. Vlastnoručne si  žiaci mohli ohmatať napríklad aj starú americkú jednodolárovku alebo mincu z roku 1930.

Prežili sme nezvyčajné a zaujímavé štyri hodiny ekonomiky a účtovníctva trochu inak.

Cieľom metodického dňa bolo:
- zvýšiť finančnú gramotnosť a podporiť zodpovedné finančné správanie,
- rozvíjať digitálnu gramotnosť, schopnosť používať informačno-komunikačné technológie,
- rozvíjať sociálne a komunikačné schopnosti.

Ing. Anna Kováčová

Fotogaléria

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o