.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia vozidiel Renault a Dacia

Žiaci učebného odboru autoopravár – mechanik a nadstavbového štúdia strojárstvo sa v rámci dni techniky oboznámili s najnovšími modelmi osobných motorových vozidiel Renault Clio a Dacia Duster.

Žiaci učebného odboru si v praxi overili a prehĺbili svoje vedomosti z predmetov automobily, diagnostika a elektrotechnika motorových vozidiel. Mali možnosť konkrétne na daných typoch vozidiel vidieť umiestnenie a vyhotovenie jednotlivých konštrukčných častí od spaľovacieho motora, podvozku, pruženia, tlmenia, riadenia, brzdovej sústavy a príslušenstva  s použitím najmodernejších technológií a postupov.

Žiaci nadstavbového štúdia sa zamerali z hľadiska výroby motorových vozidiel na druhy použitých materiálov, náhradu kovových prvkov za moderné materiály, rôzne spôsoby spájania konštrukčných prvkov, technologické postupy výroby a navrhovanie konštrukčných častí motorových vozidiel.

Tieto poznatky využijú v odborných predmetoch technológia montáži, mechanika, výrobné konštrukcie, merania a odborná prax.

Za vozidlá Renaul Clio a Dacia Duster ďakujeme Jaroslavovi Fritzovi, majiteľovi firmy Magnum Co., s.r.o. vo Vrábloch a Ing. Petrovi Lüleiovi, predajcovi vozidiel Renault, ktorí nám ochotne zapožičali vozidlá.

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o