.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMatematická súťaž na Týždni vedy a techniky

Sprievodným podujatím pri organizovaní Týždňa vedy a techniky 2014 na našej škole boli aj matematické súťaže. Cieľom podujatia i tento krát bolo hľadať talenty a ďalej s nimi pracovať.

Pre žiakov prvých ročníkov sme pripravili úlohy typu Pytagoriáda, aby sme medzi novými žiakmi školy hľadali zdatnejších počtárov, ktorí riešili v krátkom čase viac úloh (v počte 15) a ktorých budeme v budúcnosti ďalej zapájať do podobných súťaží.

Pre ostatných žiakov vyšších tried so záujmom o matematiku a zároveň dobrých počtárov sme volili náročnejšie problémové úlohy (4 úlohy).

Naši žiaci sa učia istému odboru a hodín matematiky nemajú naviac. Preto chceme matematickým súťažením poukázať na krásu matematiky i napriek tomu, že nie je pre nich povinným maturitným predmetom. Chceli sme upozorniť, že predmet je veľmi potrebný pre rozvoj logiky človeka pre samotné učenie, pre rozvoj vedy a techniky, pre pokrok – nakoľko bez pokroku niet vývoja.

Chceli sme súťažením poukázať, že veda a technika nie je len pre vedcov, ale aj pre mladých ľudí túžiacich po nových obzoroch a inováciách vo svojom odbore, ktorí sa neboja úloh, ktoré im predkladá život.

Všetkým zúčastneným žiakom prejeme úspešné zvládnutie úloh, bohaté, zaujímavé a inšpirujúce zážitky.

MK prírodovedných predmetov

Fotogaléria

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o