.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia EMO Mochovce

Dňa 13. 11. 2014, počas týždňa vedy a techniky, sa žiaci tried I.O a I.H zúčastnili exkurzie v našej najväčšej jadrovej elektrárni v Mochovciach. V novovybudovanom informačnom centre Energoland sa žiaci mali možnosť oboznámiť s rôznymi funkciami a procesmi ktoré sa odohrávajú pri výrobe el. energie.

Taktiež si mohli pozrieť krátky ale epický dokument v tunajšom 3D kine, ktorý nám priblížil vznik a vývoj našej planéty Zem a života na nej.

Žiaci si odniesli poznatky, ktoré im rozšírili vedomosti a spestrili si všedný školský deň príjemným zážitkom.

Marcel Lukáč, I.O

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o