.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHodina deťom 2014

   Už tradične sa Stredná odborná škola aj tento rok zapojila do celoslovenskej zbierky Hodina deťom. Možno pre zlé počasie, ale skôr asi pre nedôveru ľudí vo verejné zbierky, sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 196€. Veríme, že každý jeden cent sa zužitkuje v prospech tých, ktorí to najviac  potrebujú.

Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka organizovaná  Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999 a jednou z foriem podpory užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.

Jej cieľom je iniciovanie a podpora trvalých a pozitívnych zmien v živote detí, ako aj  mladých ľudí na Slovensku a i prostredníctvom Hodiny deťom chce byť mostom medzi tými, ktorí pomôcť chcú a tými, ktorí pomoc potrebujú. Hodinu deťom podporujú i známe osobnosti – Emília Vášáryová, Ladislav Chudík, Richard Stanke, Viki Rák, Tomáš Maštalír, Csongor Kassai, Zuzana Fialová, Stano Dančiak, Eva Pavlíková, Adela Banášová, Matej Sajfa a mnohí iní.

PROGRAMOVÉ OBLASTI HODINY DEŤOM

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Mgr. Denisa Tóthová

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o