.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNávšteva Tekovskej knižnice v Leviciach

   V mesiacoch október a november navštívili žiaci študijných odborov (triedy II.H, III.KL, IV.L, I.N a I.O) Tekovskú knižnicu v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry. Hodina v knižnici bola zameraná na knižnično – informačnú a knihovnícko – bibliografickú výchovu.

   Žiaci mali možnosť zopakovať si prostredníctvom netradičnej informačnej hodiny učivo o získavaní a spracovaní informácií. Pracovníčky knižnice oboznámili žiakov s činnosťou knižnice a s podujatiami, ktoré knižnica každoročne organizuje.

   Žiakom predstavili on-line katalóg, kde si môžu hľadať tituly z knižničného fondu, ktorý knižnica ponúka. Okrem výpožičiek kníh ponúka knižnica aj iné služby, napríklad prezenčné výpožičky zbierok zákonov a literatúry z príručnej knižnice, výpožičky novín a časopisov, bibliograficko-informačné služby, rezervovanie knižničných dokumentov. Okrem toho knižnica ponúka informačnú výchovu a exkurzie, prístup na internet, reprografické služby, ako aj konzultačné a poradenské služby.

   Na záver informačnej hodiny si študenti pozreli ukážky z videí o kyberšikane v rámci projektu ovce.sk, ktoré získalo ocenenie a prvé miesto na celosvetovom festivale. Netradičná hodina v prostredí Tekovskej knižnice má dobrú odozvu nielen u žiakov, ale aj u pracovníkov knižnice, pretože sa tým zvyšuje počet čitateľov, ktorí využívajú služby Tekovskej knižnice.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o