.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceDeň otvorených dverí 2014

Dňa 18. decembra 2014 sme privítali v priestoroch školy na Záhradnej ulici záujemcov o štúdium v učebných a študijných odboroch. Deviataci, ale aj ôsmaci zo základných škôl  z celého okresu sa oboznámili s podmienkami štúdia na našej škole.

Na úvod ich privítala riaditeľka školy Mgr. Zuzana Nemčoková, ktorá ich krátko previedla históriu školy, informovala o bohatej činnosti a aktivitách, o úspechoch žiakov na súťažiach, o projektoch, do ktorých je školy zapojená. Po pesničke a vystúpení žiakov hotelovej akadémie vo free style sa deviataci pod vedením vedúcich metodických komisií rozišli po škole, kde im naši žiaci v jednotlivých triedach predviedli svoje zručnosti a vedomosti.  MK cudzích jazykov pripravila Vianoce v Taliansku, v nemecky  a anglicky hovoriacich krajinách, MK  výrobných remesiel sa prezentovala v odboroch automechanik, inštalatér, murár, maliar, stolár a operátor stavebnej výroby. V kozmetickom a kaderníckom salóne ukázali svoju zručnosť budúce kadernícky a kozmetičky. Záujemcov o štúdium v odbore obchod a podnikanie žiaci 3. a 4. ročníka oboznámili s činnosťou študentskej spoločnosti, prácou na hodinách etiky podnikania a účtovníctva. Voňavými medovníčkami, drobným vianočným pečivom a oplátkami pohostili návštevníkov žiaci odboru cukrár-pekár. Zároveň sa darčekovým balením tovaru prezentovali budúci predavači. Vo vianočne vyzdobenej reštaurácii sa predstavili žiaci odborov kuchár, čašník, hostinský a hotelová akadémia. Predviedli svoje zručnosti vo flambovaní, curvingu, free style, v slávnostnom stolovaní. Žiaci hotelovej akadémii porozprávali o štúdiu v odbore, o odbornej praxi doma, aj v zahraničí, o práci hodinách odborných predmetov.

Sprievodnou akciou DOD bol workshop pre triednych učiteľov, výchovných poradcov a zástupcov vedenia základných škôl o programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce SOŠ Levice, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Schweizerische Eidgenossenschaft, duálnom vzdelávaní a štúdiu na našej škole.

Veríme, že sa všetkým návštevníkom Deň otvorených dverí na našej škole páčil a že ich budeme môcť privítať v septembri medzi nami ak našich prvákov.

Ing. Marta Agárdyová, ZRŠ

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o