.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAutoopravár Junior 2015 Castrol

     Dňa 29. januára 2015 sa na SOŠ uskutočnilo školské kolo súťaže odborných vedomostí a zručností v učebnom odbore „2487 H 01 autoopravár – mechanik“.

     Vyhlasovateľom súťaže je „Cech predajcov a autoservisov SR“ pod záštitou „Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR“.

     Teoretickej časti súťaže sa na stránke www.autosutaz.sk zúčastnili on-line 7 žiaci, triedy III.A. Test pozostával zo 60 otázok z predmetov automobily, diagnostika a elektrotechnika. Čas na vypracovanie testu bol stanovený na 60 minút. Po teste nasledovala on-line poznávacia časť pozostávajúca z troch okruhov po piatich otázkach, na ktorú bol stanovený čas 30 minút.

     Po teoretickej časti nasledovala na stredisku praktického vyučovania praktická úloha daná vyhlasovateľom súťaže, kde mali žiaci skontrolovať na vozidle tlak v pneumatikách v rátane rezervy, určiť jeho správne hodnoty podľa typu vozidla a správne zodpovedať na dané otázky týkajúce sa prevodov jednotiek tlaku, prípadne odpovedať na doplňujúce otázky.

     Najlepší žiaci postupujú do oblastného kola na SOŠ Jesenského 1, Nové Zámky. Termín oblastného kola je 17. marec 2015.

     Cieľom súťaže je umožnenie preukázať a vzájomne si konfrontovať odborné vedomosti, poznatky a zručnosti nadobudnuté v priebehu prípravy na povolanie.

UOP, Ing. Ján Nezník

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o