.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHviezdoslavov Kubín

   Dňa 22. apríla 2015 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažiace si vybrali najmä poéziu, jedna žiačka si vybrala prózu.

    Porotu tvorili vyučujúce slovenského jazyka a literatúry Irena Ničová, Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. Pri hodnotení súťažiacich brali do úvahy výber textu, zvládnutie textu, správnu artikuláciu, prednes a celkový dojem. Aj tento rok dievčatá  výberom textov poézie a prózy, ako aj samotným prednesom dokázali, že čítanie poézie a prózy má aj v dnešnom svete svoje opodstatnenie.

Vyhodnotenie:

POÉZIA:

1.    miesto: Katarína Kolíková , I.H
2.    miesto: Michaela Zambojová, III.KL, Nikoleta Vojteková, II.D
3.    miesto: Beáta Vojteková, II.D, Mária Riecka, IV.H

Cena za prednes prózy: Anna Menyheiová, I.H

Cena obecenstva:  Katarína Kolíková, I.H

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o