.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBeseda so psychologičkou

Mgr. Soňa Baloghová si aj napriek tomu, že si svoj čas musí rozdeliť medzi svoju prácu na ÚPSVaR, slovenskú televíziu a iné aktivity, zavítala aj k nám.

Dňa 7. mája 2015 ju medzi sebou privítali študentky I. a III. ročníka hotelovej akadémie a ich rozhovory boli nielen zaujímavé, ale iste pre mnohé aj poučné.

 

Prváčky zaujímali témy im blízke – vzťahy priateľské, rodinné, problémy s váhou a postavou. Sú vo veku, kedy sa často skloňujú termíny ako anorexia a bulímia. Partneri často vyžadujú, aby boli ich priateľky štíhle a tie sú ochotné riskovať svoje zdravie, aby sa im páčili. Často to však vedie k problémom vo vzťahoch, ktoré v lepšom prípade končia u psychológa, v horšom rozchodom.

Tretiačky skôr zaujímali vzťahy partnerské a vzťahy v triede. Keďže sú v triede takmer samé dievčatá, vedia sa skôr pohádať a vzťahy sa tak častokrát zbytočne vyhrocujú. Ako predchádzať konfliktom, prípadne ako ich riešiť, aj to bola jedna z tém, ktorej sa venovali.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o