.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrednáška zameraná na prevenciu pred virtuálnym svetom

Žijeme v období informačnej spoločnosti, ktorá je predovšetkým charakteristická používaním informačno-komunikačných technológii. Ak porovnáme predchádzajúcu éru z hľadiska používania bežných vecí zistíme, že predtým každé dieťa hralo sa s drevenými kockami, vyrábalo koláčiky z piesku, hralo sa s bábikou či autom.

Čítať ďalej...

Čaša vína 2015

X .ročník súťaže "Mladé vína 2015" sa konal v hoteli Lev dňa 4.2.2016. V rámci súťaže Mladé vína zabezpečovali naši študenti 3.H otváranie a nalievanie vína pri degustácii. Študenti 3.H veľmi dobre prezentovali dobrú manuálnu zručnosť, komunikáciu a etiku.

Čítať ďalej...

PIVOVARY TOPVAR

CERVESARIO – pivná akadémia

Dňa 27. januára 2016 Pivný školiaci program v zastúpení obchodného sládka Jána Píryho a manažéra technického servisu SR Igora Slotku, pripravil pre našich študentov 5.H, 3H. a 3.D pivný seminár.

Čítať ďalej...

Gastro Junior - Skills Slovakia - Bratislava

Denis Kökény z triedy III.H dňa 29. januára 2016 nás reprezentoval na celoštátnej súťaži: 5. ročník Gastro Junior - Skills Slovakia v Bratislave. Súťaž prebiehala formou MISTERY BOX.

Čítať ďalej...

Školenie HD elektronika SK

Dňa 2.2.2016 sa Ing. Miloslav Lacko a Ing. Ján Nezník zúčastnili školenia pedagogických pracovníkov vo firme HD elektronika SK Brunovce zameraného na využiteľnosť a metodiku (pedagóg - absolvent) didaktickej pomôcky HDS 250-elektronic.

Čítať ďalej...

TALENT SHOW

A je to tu! Aj tento rok sme si našli čas a priestor na to, aby sa mohli realizovať v súťaži TALENT SHOW žiaci, ktorí v niečom vynikajú. 28. januára 2016 sa uskutočnila súťaž talentovaných žiakov našej školy.

Čítať ďalej...

Projektové stretnutie v Taliansku

V dňoch 24. – 29. 1. 2016 sa konalo piate nadnárodné projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+  s názvom Healthy European Youth.  Stretnutia sa zúčastnila koordinátorka projektu Ing. Andrea Roháčová a učiteľka Mgr. Veronika Adamová, PhD.

Čítať ďalej...

Získali sme 3. miesto na Svadobných dňoch Beauté 2016 v Nitre

Dňa 22.-23.1.2016 sa na výstavisku Agrokompex Nitra uskutočnil už 7. ročník výstavy Svadobné dni & Beauté.

Čítať ďalej...

Oznam - štipendium

Štipendium v školskom roku 2015/2016 – podklady za II. polrok Od 1.2.2016 nie je potrebné opätovné predloženie dokladov na II. polrok šk. r. 2015/2016 na posúdenie oprávnenosti poberania štipendia. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania, ktorý bude automaticky školou prepočítaný.

ŠT(O)ÚR 200 alebo Slovenčina, chlieb náš každodenný?

Slovenčina! Náš materinský jazyk. Ako samozrejme ju dnes používame. Slobodne a bez rozmýšľania vyjadrujeme svoje myšlienky. A pritom cesta k tejto „jazykovej slobode“ vôbec nebola ľahká.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o