.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠkolský špeciálny pedagóg

Ing. Blanka Weincillerová

 Konzultačné hodiny: 

párny týždeň:    

         pondelok 13.30 – 15.30 

         štvrtok 12.20 – 14.00 

nepárny týždeň:

          pondelok 14.30 – 15.30

          štvrtok 11.30 -  14.00

 

Budova na Záhradnej 4 (za penziónom Tília), 2. poschodie, č. dverí 205.

Tel. číslo: 0911 720 605

Špecifické vývinové poruchy učenia

Triedy 2020-21

Triedy

Vzorový rámcový plán

Vzorový rámcový plán pre učebný odbor.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o