.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceÚčelové cvičenia v šk.r. 2015/16

Mesiac september sa na našej škole niesol v znamení účelových cvičení. Zúčastnili sa ho študenti prvého, druhého aj tretieho ročníka.

V rámci účelových cvičení sa študenti I. ročníka mali možnosť zoznámiť s výchovnou poradkyňou a školskou psychologičkou a získať informácie zo študentského života na škole – akcie, exkurzie, divadelné predstavenia, ale aj výchovno-vzdelávacie aktivity, problémy so šikanovaním, drogami a trestnoprávnou zodpovednosťou. Boli oboznámení so zmenami v školskom poriadku, ktoré sa týkali najmä odborného výcviku, výchovných opatrení a práv a povinností žiakov, ale aj rodičov.

V preventívno-výchovnej činnosti sme využili spoluprácu s neziskovou organizáciou PAHOROK z Bohuníc. Organizácia poskytuje všeobecno-prospešné služieb v oblasti drogovej závislosti a prevádzkuje resocializačné zariadenia poskytujúce sociálnu pomoc, resocializačnú ochranu občanom, ktorí sa stali drogovo závislí.

Naši študenti tak mali možnosť stretnúť sa s klientmi Pahorka a dozvedieť sa niečo o ich osudoch a ceste späť do života.

Čo všetko môže zo života urobiť alkohol nám prišli porozprávať zástupcovia z klubu Anonymných alkoholikov v Leviciach.

Posledný deň nám spestrili aj hasiči, našim žiakom ukázali hasičský voz aj so všetkým príslušenstvom a porozprávali niečo zo svojej činnosti.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o