.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceImatrikulácia 2015

Obľúbeným podujatím našej školy je imatrikulácia. Tohtoročná sa od predošlých líšila miestom konania. Uskutočnila sa v školskej telocvični, kde sme sa trošku v stiesnených priestoroch museli potlačiť a uskromniť. Imatrikulácia má už dlhoročnú tradíciu a každý rok iné herecké obsadenie. Aj tento rok hrali hlavnú úlohu žiaci prvého ročníka, ktorí sa pod rukami druhákov zmenili na nepoznanie. Sedem prváckych tried sa premenilo na bábätká, bosorky či iné neidentifikovateľné bytosti.

Prváci sa spočiatku báli rôznych úloh, ktoré si pre nich starší spolužiaci pripravili, ich obavy však boli úplne zbytočné. Cieľom imatrikulácie na našej škole nie je strápniť prvákov, ale uviesť ich do stredoškolského života. Táto udalosť predstavuje slávnostné zloženie akademického sľubu a my sa tejto definície držíme. Práve preto sa po niekoľkých otázkach moderátora Janka Kráľa z 3.H triedy všetky triedy predstavili a kolektívne zložili imatrikulačný sľub. Žiadne úlohy spĺňať nemuseli a nikto zo starších spolužiakov ich neznemožňoval. Kultúrny program na spestrenie si pripravili starší spolužiaci. Predstavili svoj talent v oblasti tanca, spevu a flairu. Večer bola pre prvákov, ale aj starších žiakov našej školy pripravená diskotéka v Klube 89.

Milí prváci, prajeme vám veľa úspechov a krásnych zážitkov v našej škole. O rok sa môžete tešiť na budúcoročných prvákov!

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o