.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBiela pastelka 2015

25. september bol hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka 2015. Do tejto zbierky sa zapojila aj naša škola zapojila a vďaka žiačkam II.H triedy Adele Erdélyiovej a Lucii Katrenákovej vyzbierala sumu 55€. Štrnásty ročník zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých prebiehal vo viac ako 300 slovenských mestách a obciach. Každý príspevok bol odovzdaný do zapečatenej pokladničky a odmenený spinkou v tvare pastelky. Výťažok zo zbierky Biela pastelka je použitý napríklad na:

• organizáciu kurzov práce s počítačom vybaveným hlasovým výstupom alebo zväčšovacím softvérom pre nevidiacich,
• učenie nevidiacich čítať a písať Braillovo písmo,
• poskytovanie kurzov priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou,
• realizáciu preventívnych programov pre deti v materských školách,
• učenie zrakovo postihnutých sebaobslužným činnostiam – varenie, upratovanie, osobná hygiena,
• organizáciu kultúrnych a športových aktivít, tvorivých dielní.

Ambasádorom zbierky v roku 2015 bol slovenský hokejový reprezentant Michal Handzuš. Jej tradičným podporovateľom je herec Marián Geišberg, ktorý sa aj tento rok stal hlasom Bielej pastelky v rozhlasových a TV spotoch.

 

Mgr. Denisa Tóthová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o