.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAktivita 2 - Učím sa, učím ťa

Cieľ projektu

Cieľom je vytvorenie materiálov pre rovesnícke vzdelávanie. Žiaci v spolupráci so svojimi učiteľmi pripravia a odprezentujú tému jedinečným spôsobom, pomocou videoprojektov, ktorý je zvyčajne zrozumiteľný a zaujímavý pre ich rovesníkov. Cieľom je motivácia žiakov a učiteľov k tvorbe videoprojektov a odskúšanie si roly učiteľov. Návštevníci stránky môžu materiály využiť pre vlastné vzdelávanie, inšpiráciu alebo svoje projekty.

Výstupy

Vzdelávacie video spolu so základnými informáciami o jeho obsahu a začlenenie do Štátneho vzdelávacieho programu.

Počet materiálov

Škola vytvorí minimálne dve vzdelávacie videá s dĺžkou maximálne 3 minút.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o