.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia v EMO Mochovce

     Dňa 22. októbra 2015 sa študenti I.A, I.B a I.N triedy po štvrtej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcimi s PaedDr. Lenkou Rubinskou a PaedDr. Lenkou Kluchovou zúčastnili exkurzie do EMO Mochoviec.

     Bol pekný slnečný deň, ktorý nám sprevádzal rýchlo ubiehajúcou cestou do elektrární. Veru na túto exkurziu sme sa veľmi tešili, nakoľko elektrárne vybudovali pre študentov a širokú verejnosť nové infocentrum. Je to pekná poschodová budova, ktorá hneď po pristátí  autobusu upútala našu pozornosť. Po príchode nás privítal pán sprievodca Mgr. J. Herz, ktorý nás upozornil, že už nás nebude exkurziou sprevádzať ako za „starých“ čias, ale odporučil nám preskúmať Energoland s virtuálnou sprievodkyňou, ktorá sa volá GAIA.

     Našli sme  tu 33 interaktívnych sekcií, ktoré nám poskytli  všetky potrebné informácie o rôznych formách energií, ich využívaní, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

     Energoland Mochovce je najmodernejšie infocentrum o energii. Vo vstupnej hale nám virtuálna sprievodkyňa GAIA poskytla základné inštrukcie. Preteky v skákaní sme si vyskúšali v Kinect hre na interaktívnej LED podlahe. Film ODYSEA ENERGIE sme si pozreli v 3D kine. Film pozostával z viacero častí ako napríklad: Vznik vesmíru, Vznik Zeme, Začiatok života -  baktérie, Trilobity v mori, Dinosaury, Mesto v budúcnosti. Nakoľko sme film sledovali v 3D formáte, mali sme pocit, že sme sa stali súčasťou obdobia dinosaurov. Výlet na supermotorke z minulosti do budúcnosti sme absolvovali v energohrách. Nanosvet atómov sa nám podarilo objaviť v kontajnmente. Žiarenie je všade okolo nás – my sme ho objavili v hmlovej komore. A to viete, že každá činnosť na Zemi zanecháva na Zemi uhlíkovú stopu? Aká je tá Vaša? To si zistíte, keď navštívite Energoland Mochovce.

     Po návšteve Energolandu sme si prezreli v skupinkách výpočtové stredisko a na určitý čas sme sa po prísnych bezpečnostných predpisoch ocitli v areáli elektrární.

     Po skončení exkurzie sme sa plní zážitkov vrátili do Levíc. Dojmy v nás pretrvávali aj po ceste domov v autobuse, ba aj na druhý deň, keď nás, vyučujúce študenti zaplavili ďalšími zvedavými otázkami na hodine informatiky a fyziky.

PaedDr. Lenka Rubinská

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o