.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceValné zhromaždenie JA firmy GRACE

Vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov stredných škôl.  Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do programu JA aplikovaná ekonómia. 

Študenti triedy III.KL študijného odboru obchod a podnikanie si založili JA firmu GRACE.

Simulujú činnosť akciových spoločností, predávajú akcie tvoria podnikateľský plán, volia si manažment firmy, pripravujú zakladajúce a záverečné valné zhromaždenie. Priamo v praxi si vyskúšajú marketingové aktivity, predávajú výrobky a tovary, komunikujú so zákazníkmi. Študenti pracujú s reálnymi peniazmi, vedú účtovníctvo, vyplácajú si mzdy, podávajú daňové priznanie, platia dane a poplatky. Rozvíjajú svoje pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie.

Dňa 23. októbra 2015 JA firma GRACE zvolala svojich akcionárov na ustanovujúce valné zhromaždenie. Prítomných akcionárov a hostí privítala prezidentka Alexandra Lüleiová. Jednotliví viceprezidenti  predstavili svoj podnikateľský plán s hlavnými aktivitami:
- predaj halloweenských pochúťok, predaj stužiek neskúšania,  príprava  vianočných trhov, Mikuláš v Materskej škole v Leviciach, valentínske  prekvapenia, predaj veľkonočných výrobkov ...

Keďže najdôležitejším kritériom efektívneho fungovania každej firmy je ziskovosť, študenti sa všetkými aktivitami budú snažiť dosiahnuť zisk, aby mohli svojim akcionárom na konci fungovania firmy vyplatiť aj ich podiely na zisku – dividendy.

Vedúca MK obchod a služby Ing. Anna Kováčová

Fotogaléria

Halloween trhy

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o