.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia na Okresný súd v Leviciach

Dňa 5. novembra 2015 sa v rámci vyučovacieho predmetu PRÁVNA NÁUKA konala odborná exkurzia na Okresnom súde v Leviciach. Zúčastnili sa jej študenti nadstavbového štúdia II.N triedy (skupina vlasová kozmetika, podnikanie v remeslách a službách) a vybraní študenti V.H triedy (hotelová akadémia).

Témou odbornej exkurzie bolo aplikovať základné vedomosti z trestného práva v praxi. Študenti boli priamymi účastníkmi verejného pojednávania, ktorého predmetom bol konkrétny trestný čin. Páchateľmi daného trestného činu boli už niekoľkokrát trestne stíhaní recidivisti. Študenti mali možnosť oboznámiť sa so základnými procesnými úkonmi a mohli sledovať celkový priebeh konania, ktoré prebiehalo v zmysle trestného práva, až do vynesenia rozsudku. Po ukončení pojednávania boli študenti prizvaní k spoločnej odbornej diskusii s predsedajúcou sudkyňou a ostatnými členmi zasadajúceho senátu.

Ing.Eva Nagy

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o